ایجاد رویداد


نام برگزار کننده : گودرز علی بخشی
تعداد جلسات : 45
تاریخ شروع : 1399/11/3018:00

قیمت : 600000 تومان

قبلی بعدی

مهارت را غیر حضوری یاد بگیرید

تا حالا شده بخواهید در یک کلاس یا کارگاه آموزشی شرکت کنید ولی بخاطر دور بودن از محل زندگیتان، یا داشتن مشغله از ثبت نام صرف نظر کنید؟! دیگه نگران نباشد. با وبینار میتوانید از هر جایی با اینترنت درکلی سمینار آنلاین (وبینار) شرکت کنید