ایجاد رویداد


نام برگزار کننده : آقای حائری
تعداد جلسات : 1
تاریخ شروع : 1399/07/0318:02

قیمت : رایگان

قبلی بعدی

مهارت را غیر حضوری یاد بگیرید

تا حالا شده بخواهید در یک کلاس یا کارگاه آموزشی شرکت کنید ولی بخاطر دور بودن از محل زندگیتان، یا داشتن مشغله از ثبت نام صرف نظر کنید؟! دیگه نگران نباشد. با وبینار میتوانید از هر جایی با اینترنت درکلی سمینار آنلاین (وبینار) شرکت کنید